காலத்தை வென்ற தமிழனின் அதிசயம் ....

நம் தஞ்சை பெரிய கோயில் சென்னை அண்ணா பல்கலைக் கழக வளாகத்தில் ! — at Anna University.